Blog

Kamuda Verimli Aydınlatmaya Geçiş Raporu

Bu rapor, 13/08/2008 tarihinde yayımlanan 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda kamu kuruluşlarında verimli lamba kullanımına geçiş uygulamasının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızdan kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 15 Şubat 2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle; elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlenmesi amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi" başlatılmış ve 2008 yılı "Enerji Verimliliği Yılı" olarak ilan edilmiştir.

Bakanlık, enerji verimliliği konusunda kamu kuruluşlarının topluma örnek olması ve öncülük etmesi gerektiğine inanmıştır. Bu nedenle, kamuoyuna yönelik enerji verimliliği kampanyalarının öncelikle kamu kuruluşlarında uygulanması benimsenmiştir.

13/08/2008 tarihinde yayımlanan 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, enerji verimliliği çalışmalarına öncülük etmek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının 1 ay içerisinde kendi sorumluluklarında bulunan yerlerdeki mevcut ampulleri verimli lambalarla değiştirecekleri belirtilmiştir...

Raporun detayı ve devamı için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.