Yayınlar

AEEE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SORUMLULUKLAR

AEEE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SORUMLULUKLAR

Üretici / İthalatçı Sorumlulukları

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) çerçevesinde üreticiler özetle,

 • Yönetmelikte yasaklı kimyasalların ürünlerinde bulunmamasını sağlamak ve ilgili belgeleri 10 yıl süre ile saklamak,
 • Ürün bilgisi açıklamalarında ve ürün etiketlenmesinde Yönetmeliğin yönlendirdiği şekilde hareket etmek,
 • Piyasaya sürecekleri ürünler için Bakanlığın kayıt sistemine kaydolmak ve her yıl piyasaya sürülen ürünlerle ilgili beyanda bulunmak.
 • AEEE atık yönetim planı hazırlayarak Bakanlık onayına sunmak,
 • Piyasaya sürdüğü elektrikli ve elektronik ekipmanların yönetmeliğin belirttiği oranlarda toplanmasını ve toplanan ürünlerin ilgili lisanslı tesislerde geri dönüşüm bertafının yaptırılmasını sağlamak,
 • Bu konuda toplumu bilgilendirmek ve sistemin tüm maliyetlerini karşılamak,
 • Piyasaya sürülecek ürünler için teminat vermek durumundadır.

Dağıtım / Satış yapan firmaların sorumlulukları

 • Yeni bir ürün sattıklarında, eski eşyayı markasına modeline bakılmaksızın almakla,
 • Satış yerinde AEEE ler için toplama kutusu bulundurmakla,
 • Toplanan AEEE leri toplama sistemlerine göndermekle,
 • AEEE’lerin toplanması, geri dönüşümü vb konularda halkın bilinçlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Tüketici Sorumlulukları

 • AEEE’leri diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmekle,
 • AEEE’lerini dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürmekle,
 • AEEE lerini kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle, yükümlüdür.