Yayınlar

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK (AEEE) NEDİR?

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK (AEEE) NEDİR?

Yararlı ömrünü tamamlamış veya arıza nedeniyle kullanılamaz hale gelen elektrikli ve elektronik eşyalar Elektrikli ve Elektronik Atık AEEE olarak adlandırılabilir. Elektronik atığın net bir tanımı olmamakla birlikte Basel Sözleşmesinde yer alan tanım “Ömrünü tamamlamış elektrik ile çalışan her türlü eşya” dır. Bu tanım; buzdolapları, klimalar, cep telefonları, bilgisayar ve bilişim araç gereçleri, aydınlatma gereçleri, matkap, tartı, saç kurutucular, süpürge, mutfak robotları vb küçük ev eşyaları gibi çok çeşitli ve geniş bir eşya grubunu kapsamaktadır.

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) nde elektronik atık tanımı; “5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun ve Ek-1/A’da tanımlanan kategorilerde yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenlerini, unsurlarını ve ihtiva ettiği sarf malzemeleri “ olarak tanımlanmaktadır.

Kullanım ömrünü tamamlayan elektrikli ve elektronik eşyalarınızı, oluşturulan atık toplama kutularına, getirme merkezlerine bırakabilir Belediyeniz toplama sistemine verebilir veya satın aldığınız yerlere götürebilirsiniz.

Bulunduğunuz yerde elektronik atıkların ayrı olarak toplanıp toplanmadığını sorgulamak için Belediyeniz Temizlik İşleri Müdürlüğü veya Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Yeni aldığınız elektrikli veya elektronik eşyanızın evinize teslim edilmesi durumunda da eski ürününüzü yetkililere teslim edebilirsiniz.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere AEEE Kategorileri;

  1. Buzdolabı / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları
  2. Büyük Beyaz Eşyalar (Buzdolabı / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları hariç)
  3. Televizyon ve Monitörler
  4. Bilişim ve Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları (Televizyon ve Monitörler hariç)
  5. Aydınlatma Ekipmanları
  6. Küçük Ev Aletleri, Elektrikli ve Elektronik Aletler, Oyuncaklar, Spor ve Eğlence Ekipmanları, İzleme ve Kontrol Aletleri

AGİD, 10/11/2015 tarihinden itibaren "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5. ve 6. Kategorideki atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda "Yetkilendirilmiş Kuruluş" olarak çalışmalarına devam etmektedir.