Sokak aydınlatması başta olmak üzere dış mekân aydınlatması, dünyadaki her şehirde var olan ve tek değişmeyen unsurdur.

Dış mekân aydınlatması yapı içindeki kapalı mekanların dışında kalan tüm açık mekanların aydınlatması olarak tanımlanır, işlevsel ve mimari olmak üzere ikiye ayrılır. İşlevsel Dış Aydınlatma emniyet, güvenlik, ulaşım, yönlendirme, sportif faaliyetler vb. için yapılan aydınlatmadır. Mimari Aydınlatma ise mimari yapıların yüzey aydınlatması, park bahçe, açık alan aydınlatmalarıdır.

Yukarıdaki tanım ve açıklamadan da anlaşılacağı üzere dış mekân aydınlatması şehirciliğin ayrılmaz parçasıdır. Dünya üzerinde her şehirde var olan ve tek değişmeyen unsurdur. Gün ışığının artık olmadığı saatlerde şehrin çeşitli yönlerden kullanımını sağlayan, şehre emniyet, güvenlik, yönlendirme, ortam, manzara, sosyal etkileşim, reklam, kimlik gibi pek çok yarar sunandır. Şehrin her yerinde ve pek çok farklı ihtiyacının temelindedir.

Bugün dünya çapındaki tüm şehirler, otobüs güzergahlarının yönetilmesinden atık toplama sürecinin gerçekleştirilmesine kadar her şeyi geliştirme ve iyileştirme ile akıllanma çabasında iken, şehrin her yerinde olan, donanımları sebebiyle farklı sistemler ile entegre olabilen, elektrik alt yapısını hazır bulunduran dış mekân aydınlatma çözümlerinin dışarıda bırakılması söz konusu bile değildir.

Bu geliştirme ve iyileştirme, diğer bir ifade ile akıllı olma çabası kesinlikle büyük veriden, yapay zekadan ve nesnelerin internetinden faydalanacaktır. Bu çerçevede dış mekân aydınlatmaları haiz oldukları akıllı kontrol sistemleriyle gerek veri sağladıkları gerekse birebir kendilerinin sunduğu çözümler ile şehirlerin daha akıllı hale gelmesinin temelini oluştururlar.

Dış mekân aydınlatma çözümlerine akıllı sistemler eklemek mevcut ürünün komple değişimi olabileceği gibi veya yeni bir bileşenin entegrasyonu da olabilir. Önemli olan öncelikle insanların, alanların, çevrenin, şehrin neye ihtiyacı olduğuna belirlemektir. Bu ihtiyaçların belirlenmesi ile ürünün ana işlevi aydınlatma olmak üzere gerekli donanımlar ile üretilen ürünler akıllı aydınlatma ile birlikte akıllı şehir içinde yer alan farklı çözümler için de sonsuz olasılık sunabilmektedir.

LED aydınlatma, mobil ağların dönüştürülmesine yardımcı oluyor ve ölçeklenebilir Akıllı Şehir gelişimi için altyapı sağlıyor.

Aydınlatma sektörü teknolojik olarak uzun bir süredir önemli değişim ve gelişim içindedir. Enerji verimliliği, çevre faktörü, ihtiyaca uygun aydınlatma talebi ve görsel konfor büyük değişimin ilk akla gelen sebepleridir. Bu değişimin ana aktörü teknolojik olarak konvansiyonel sistemlerden, LED sistemlerine geçiş olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle LED aydınlatma, sektörün mekanik ve elektrik altyapıdan çıkıp daha çok elektronik altyapısına sahip olmasıdır. Bu değişimin ve gelişimin sonucu sektör için büyük bir dönüşümdür. Aydınlatma kontrolü ve farklı sistemler ile birlikte çalışma fırsatları sonsuz olasılıklar ile akıllı aydınlatma ve akıllı şehirlerin gelişimi için altyapı sağlamaktadır.

Bahsettiğimiz bu alt yapı için bir örnek mobil ağların dönüştürülmesi için sektörün sunduğu alt yapı desteğidir. En son araştırmalar insanların hareket halindeyken daha fazla bilgi ve uygulamaya ulaşma isteğinin giderek arttığını, hatta küresel kullanımının 2020’nin sonunda ikiye katlanacağını göstermektedir. Bu çerçevede mobil ağların kapsama alanı ve kapasitesi için artan bir talep bulunmaktadır. Yoğun şehirlerde, operatörler bu artan taleple başa çıkmak için mobil ağlarını büyütmek için mücadele edeceklerdir ki bu mücadelenin başladığını şimdiden görebiliyoruz. Bu sorunla mücadele etmek için bağlantılı, nesnelerin internetinin ortağı olmuş sokak aydınlatma çözümleri öne çıkmaktadır. Bu çözümler entegre küçük hücre teknoloji alt yapısı ile ağ kapsamının kolaylıkla genişletilmesini sağlamaktadırlar. Böylece bu hücrelerin yer alması için ek sokak mobilyaları kullanılmadan, farklı bir elektrik altyapı çalışması yapılmadan, yerel yetkililer ile mobil operatörler arasında iş birliği çözüm sunulmuş, akıllı şehirlerin gelişimi desteklenmiş olacaktır.

Zeynep AKKAYA