TULIPP

TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi 22 sektör temsilcisinin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir kümedir. Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” (UR-GE) kapsamında oluşturulmuştur. Proje ve küme, İstanbul Sanayi Odası koordinatörlüğünde ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçı Derneğinin katkıları ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi, sürdürülebilir aydınlatma çözümlerinin dünya çapında geliştirilmesinde ülkemizin temsilcisidir. Gerçekleştirdiği faaliyetler ile tüm üyelerimize ağ oluşturma, yenilikçi ve teknolojik ürünleri geliştirme ve uluslararası projelerde çözümleri ile yer almak fırsatını sunmaktadır.

Konusunda uzman firmalar üretim yetenekleri, deneyimli uzman kadroları ile aydınlatma teknolojisinin gelişimi için çalışmaktadırlar.

İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Acil Aydınlatma gibi aydınlatmanın tüm alt sektörlerinin üreticilerinden bir araya gelen küme aynı zamanda aydınlatma tasarım ve aydınlatma uygulama konusunda da yine ülkemizin güçlü alt yapısı ile çözümler de sunabilmektedir.

TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi kısa bir tanım ile ‘’aydınlatma konu başlığında ihtiyacınızı karşılayacak 22 uzman aydınlatma üreticisidir’’.