AGİD Üyeleri Kimdir?
  • Aydınlatma sektörünün gelişiminde ve buna bağlı olarak firmasının gelişiminde iş birliği ve güç birliğine inanan,
  • Aydınlatma sektörünün kamu ve özel sektör temsilinde bir dernek çatısı altında birleşmenin farkındalığına sahip,
  • Yeniliklere açık, geleceğe yön verebilmek için söz sahibi olmak isteyen,
  • Sektördeki faaliyetlerini etkileyen mevzuat değişikliklerini bilen ve şekillendirmeyi hedefleyen,
  • İş ağının ve bireysel ilişkilerin önemine haiz, bu konuda gelişmeyi dileyen,
  • Haksız rekabet konusunda hassas ve yüksek etik değerlere sahip olan,
  • Sektörün ortak çıkarlarına önem veren ve gözeten firmalardır.