AGİD Hakkında

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Kimdir?

AGİD, Türkiye’de aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren imalatçılar ve sektöre katkı sağlayan diğer paydaşları, 1997 yılından bugüne aynı çatı altında toplayan tek sektör derneğidir.

Sektörün kimlik bilincini oluşturmak, sektör paydaşları arasında bireysel ve kolektif ilişkileri geliştirmek, uluslararası standartlara uyum sürecini desteklemek ve imalatçılarımızın uluslararası pazarlarda temsil edilmesini desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Neler Yapar?

  • Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren imalatçıları bir araya getirir,
  • Aydınlatma sektörünü kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder,
  • Sektörün ve tüm paydaşlarının ortak faydalarını gözeterek sektörün gelişimine destek olacak projeler gerçekleştirir,
  • Üyeleri arasında iş birliği imkanları oluşturmak için girişimlerde bulunur,
  • Aydınlatma sektörünü ilgilendiren tüm mevzuatların gelişimine, çalışma ve danışma grupları oluşturarak katkı sağlar,
  • Aydınlatma sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler konusunda üyelerine bilgilendirme yapar, sektörün ihracatının gelişimine yönelik faaliyetlere öncülük eder,
  • Aydınlatma sektörünün gelişimi için üyelerin ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerine öncülük eder, sektör ve eğitim kurumları arasındaki bağın kurulmasını sağlar,
  • Aydınlatma sektörünü temsil eden sektör büyüklerinin verilerinin raporlanmasını ve yayınlanmasını sağlar.