Üyelik Şartları

– Derneğin amaçlarını kabul eden ve üyelik koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe asil üye olabilir.

– Üye olacak gerçek ve tüzel kişilerden yurt içinde üretici olma şartı aranmaktadır. Ancak imalatı yurt dışında bulunan ve aydınlatma ürünlerini kendi markaları ile üreten ve özellikle mevcut üyelere yeni teknoloji, kalite, bilgi ve aydınlatma kültürü konularında katkı sağlama kriterlerini yerine getirerek yaptığı üretim konusunda bir dünya markası olan firmalar veya bunların Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcileri ve sektörde faaliyet gösteren dernekler ve sektörde faaliyet gösteren akreditasyona sahip test ve belgelendirme kuruluşları da üye olabilirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Dernek Tüzüğümüzü inceleyebilirsiniz.

– 2024 yılı Üyelik Giriş Bedeli 15.000 TL olup, bu bedel bir defaya mahsus tahsil edilir. 2024 yılı Yıllık Aidat Bedeli ise 7.500 TL’ dir, bu bedel başvuru tarihi dikkate alınarak dönemsel olarak hesaplanır.

– Üyelik Başvurusu, Başvuru Formu ve Kapasite Raporu ile yapılır. Başvurular başvuru tarihini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilir. Her başvuru için on beş gün süresi olan bir askı süreci bulunmaktadır. Bu sürecin olumlu sonuçlanmasını takiben, üyeliğin kayıt altına alınması ve yayınlanması için Üyelik Giriş Bedelinin ödenmesi gerekmektedir.