AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD), 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğini (AEEE) çerçevesinde üreticilerin bu yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini optimum maliyetler ile ortak bir sistemde yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli çalışmaları başlatmış ve AEEE kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş olma kararını almıştır.

Bu karar doğrultusunda AGİD çatısı altında 10.10.2014 tarihinde AGİD Ticari İşletmesi kurulmuştur.

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi, AEEE Yönetmeliği kapsamında 5.Grup (Aydınlatma ekipmanları) ve 6.Grup (Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri) ürünlerin atık yönetimi ile ilgili olarak 10.11.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

AGİD Yetkilendirilmiş Kuruluş kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, paydaşlarının beklentilerini karşılayacak şekilde kendisi ile sözleşme yapan firmalar ile firmaların AEEE Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yönetmektedir.