İMSAD, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ve ÇEDBİK – Çevre Dostu Binalar Derneği ortaklığında ve Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonu ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi kapsamında düzenlenen  “Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2021” ödül töreni inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile 28 Haziran tarihinde gerçekleşti.

“Kolektif efor ile dönüşüme ortak ol” sloganıyla hayata geçirdiğimiz Kolektif Efor projemiz Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar “Geleceğe Yatırım Ödülleri-Sivil Toplum 2021” Projeler Kategorisinde 3. lük ödülünü kazandı.

Birlikte yol aldığımız  proje paydaşlarımız Habitat Derneği, Kolektif House, D-CUBE Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş ye teşekkür ederiz.

Kolektif Efor Projemiz Hakkında:

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve gelişen teknolojiyle beraber kullanım ömrü hızlı dolan elektronik cihazların atıkları içerdikleri zararlı maddeler sebebiyle günümüzde gittikçe büyüyen önemli sorunlardan biri oluyor. Yapılan son araştırmalar 2021 yılında dünya genelinde 58 milyona yakın e-atık oluştuğunu gösteriyor. Ancak bu atıkların yalnızca yüzde 18’e yakın bir kısmının uygun şekilde toplandığı ve geri dönüştürüldüğü gözleniyor. Bu noktada AGİD, Kolektif House, D-CUBE, Habitat Derneği ve Akademi Çevre olarak kolektif bir bilinç ile bir araya geldik. Bu projemiz kapsamında özel sektör kurumlarının ve çalışanlarının e-atık konusunda farkındalıklarının artırılması, kurulacak e-atık toplama üniteleri ile kurumların ve çalışanlarının oluşturduğu, ofis alanlarının yarattığı e-atıkların geri kazanım sürecine dahil edilmesi yeniden kullanımı mümkün olan atıkların ihtiyaç sahipleri ile paylaşımı ve yeşil mutabakat konusunda farkındalığın artırılması amaçlıyoruz.

İlk adımda elektronik eşyaların toplanabilmesi için Kolektif House’un tüm lokasyonlarında e-atık toplama alanları oluşturduk. Projeye destek vermek isteyen herkesin katılımına açık olan “Kolektif Efor” projemizle tamire ihtiyacı olan ya da kullanılabilir durumda olmayan elektronik eşyaları belirlenen e-atık toplama noktalarında topluyor ve yeni sahipleri için dönüştürüyoruz. Aynı zamanda e-atıkların tamiri ve dönüşüme kazandırmak için projemiz kapsamında toplanan elektronik eşyalardan kullanılabilir durumda olan cihazlar Akademi Çevre tesislerinde tamir edildikten sonra eğitim için ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılıyor. Kullanımı mümkün olmayan e-atıklar ise geri dönüştürülüyor. Böylece geri dönüşümden elde edilen kaynak, eğitim kurumlarında teknolojik donanım desteği olarak kullanılıyor.

Projeyle eş zamanlı olarak organize ettiğimiz “Döngüye Sohbetler” e-atık, atık azaltımı, yeniden kullanım, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sıfır atık konularında katılımcıları bilgilendiriyoruz. Gerçekleştirilen Döngüsel Sohbetler serisine Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.