Küresel salgının sektörümüz üzerindeki güncel ve gelecek dönem etkilerini en iyi şekilde analiz ederek değişimi nasıl gerçekleştirebileceğimizi ve değişimin sunduğu fırsatları kazanca dönüştürmek adına küreselleşmeyi ve kümeleşmeyi başarmak için neler yapabileceğimiz üzerine keyifli bir sohbet etmek temennisi ile AGİD Sektör Buluşmaları – II ’ de sizi aramızda görmeyi diliyoruz.