Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın politika sahipliğinde, ülkemizde Akıllı Kentler alanında strateji, hedef ve eylem bazında yol haritasının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından yürütülmekte olan “2019 – 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” strateji geliştirme çalışmaları kapsamında 27.09.2018 tarihinde “Akıllı Kentler Strateji Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda; Proje kapsamında ilgili ekosistem paydaşlarının katılımıyla mevcut durum analizi kapsamında gerçekleştirilmiş olan odak grup çalışmaları ve çalıştaylar sonucunda geliştirilmiş olan vizyon ve ihtiyaç öbekleri gözden geçirilmiş geliştirilmiştir.

Çalıştaya, merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler davet edilmiş, 53 kurum/kuruluştan 162 temsilci katılım sağlamıştır. Çalıştayda, yönetişim mekanizması, mali yönetim, bilgi güvenliği ve kişisel verinin korunumu, kurumsal dönüşüm kapasitesi, nitelikli insan kaynağı kapasitesi, işbirliği ve etkileşim ortamı, Akıllı Kent mimarisi, kent sakinlerinin katılımı, Akıllı Kent hizmetlerinin yaygın şekilde kullanımı, Akıllı Kent bileşenlerinin hizmet bütünlüğünde olgunluğu kapsamlı ihtiyaç öbekleri doğrultusunda birlikte geliştirme prensibi ile strateji ve eylemler geliştirilmiştir.