İstanbul Sanayi Odası 50. Grup Aydınlatma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi ve AGİD işbirliğiyle yürütülen “Elektrikli Aydınlatma Ekipmanları UR-GE Projesi” İhtiyaç Analizi Raporu 28 Kasım 2019 Perşembe Günü gerçekleşen toplantı ile tamamlandı. Kümenin ve kümede yer alan firmalarının kurumsallık, ihracat ve rekabet kapasitelerinin değerlendirildiği ve sektörün yerel ve küresel dinamiklerinin incelendiği rapor düzenlenen toplantı ile katılımcı firmalarla paylaşıldı. Projenin sonraki aşamasında ise rapor sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek ve belirlenen hedef ülkelere yönelik yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenlenecektir. %75 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen projede 22 firma bulunmaktadır.