Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturarak, bu ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine, kullanım sırasında enerji ve diğer kaynakların tüketimine ilişkin standart ürün bilgilerinin ve bu ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgilerin sağlanması yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltması için daha verimli ürünler seçmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği yayınlandı.

Çerçeve Yönetmeliğe bağlı olarak Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesi ile uygulama tebliğlerinin de yakın bir zamanda yayınlanacaktır. Bahsi geçen bu tebliği ayrı kontrol donanımına sahip olan veya olmayan ışık kaynaklarının veya içeren ürün içerisinde yer alan ışık kaynaklarının etiketlenmesi ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gereklilikleri belirleyecektir.