YENİ PAZARLARA AÇILARAK İHRACATINIZI GELİŞTİRME FIRSATI

İSO & AGİD Aydınlatma Ekipmanları UR-GE Projesi

 

"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ(UR-GE)" kapsamında, İstanbul Sanayi Odası ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği – AGİD işbirliği ile “Aydınlatma Ekipmanları Sektörü UR-GE Projesi” hazırlanmaktadır.

Proje kapsamında; ilk olarak uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak isteyen firmalar için “ihtiyaç analizi” çalışması yapılacak, aydınlatma sektörü kümesi için bir yol haritası belirlenecektir. İkinci aşamada; ihtiyaç analizinde belirlenen konulara yönelik “eğitim ve danışmanlık hizmetleri” projede yer alan katılımcı firmalar için organize edilecektir. Proje kapsamında, ihracat, teknolojik işbirliği, know-how aktarımı, birlikte iş yapma gibi hedefler doğrultusunda potansiyel “ülkelere yönelik heyet ziyaretleridüzenlenecektir. Proje giderlerinin %75’i ilgili tebliğ kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. İstanbul Sanayi Odası tarafından Ticaret Bakanlığı’na sunulacak proje hakkında detay bilgiye; İstanbul Sanayi Odası web sitesinin genel duyuralar sayfasından ulaşmak mümkündür. Projede yer almak isteyen İSO veya AGİD üyesi firmalar, aşağıdaki linklerde yer alan taahhütnameyi doldurarak 25 Ocak 2019 Cuma günü akşamına kadar ebuyukbay@iso.org.tr e-posta adresine “Aydınlatma UR-GE” başlığı ile iletmelidirler.

Firmaların projede yer alabilmeleri için UR-GE mevzuatınca, halen yürütülmekte olan başka bir UR-GE projesinde yer almamaları gerekmektedir.

UR-GE Projesi Bilgi Dokümanı

Taahhütname