Enerji verimliliğinin okullarda da etkin şekilde uygulanmasına öncülük etmek amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası tarafından “Okullarımızda Enerji Verimliliği” Webinar’ı düzenlendi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın’ın açılış konuşmalarını yaptığı seminerde okullarda hangi alanlarda enerji verimliliğinin kullanılabileceği ele alındı. Etkinliğe eğitim ve enerji sektöründen çok sayıda yetkili, sanayici ve eğitimci katılırken, online ortamda gerçekleşen seminere yoğun bir ilgi oldu.

AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya'nın da konuşmacı olduğu, ''Enerji Verimliliği Uygulamaları'' başlıklı panelde Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda kamuoyunda bir kavram karmaşası olduğunu ve enerji verimliliğinde refahtan, konfordan ve ekonomik çıktılardan kayıp olmadan bir sonuç elde etmenin önemine değindi. 2007 Enerji Verimliliği Kanunu’nda belli destekler açıklandığını belirten Akkaya, 2012 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi belirli oranda enerji kullanımının azaltılacağının belirlendiğini anlattı. 2014’te 10. Kalkınma Planı’nda ve 2020 11. Kalkınma Planı’nda enerji verimliliğine atıf yapıldığı bilgisini veren Akkaya, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (2017-2023) içeriğinden bahsetti. Akkaya, enerji verimliliği kültürünün oluşmasının önemini anlattı.