“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDIK) Yönetmelik” kapsamında ; Tehlikeli veya tehlikesiz olmasına bakılmaksızın yılda 1 tondan fazla kimyasal ithal eden veya üreten firmaların, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında (KKDIK) Yönetmelik” kapsamında, 31.12.2020 tarihine kadar ön kayıt, bu tarihten sonra ise 31.12.2023 tarihine kadar asıl kayıtlarını kimyasal kayıt sistemi üzerinden oluşturması gerekmektedir. İlgili yönetmelik Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelere ilişkin üretim, ithalat ve kullanım ilkelerini düzenleyen REACH tüzüğünün Türkiye’ye uyarlanmış şeklidir.

Yönetmelik gereğince 31/12/2020 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasal Kayıt Sisteminde (KKS) Kayıt Modülü aktif olacak ve sanayiciler asıl kayıt girişlerine başlayacaktır. Yönetmelik kapsamında tanımlanan kimyasal madde ve bileşiklerin 31/12/2023 tarihinden itibaren imal edilebilmesi veya piyasaya arz edilebilmesi için kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, bu madde ve bileşiklerin üretimi veya satışı mümkün olamayacaktır. Gümrük alanlarında da bu noktada sıkıntı yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Bu nedenle, İlgili yönetmelik hususunda sıkıntı yaşanmaması adına firmanızın, Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (özel eğitim ve sertifika almış) ile iletişime geçerek firmalarının ilgili yönetmelik kapsamında durumunu sorgulatmaları ve gerekli görülmesi durumunda kimyasal kayıt sistemine kayıtları ve bu kayıtlara bağlı gerekli analizleri, belgelendirmeleri yaptırmaları büyük önem arz etmektedir.