T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sn. Mehmet Bozdemir'i Aydınlatma Sektöründe Piyasa Gözetimi ve Denetimi hakkında görüşmek üzere Ankara'da ziyaret ettik. Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), ürünlere dair teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetleridir. Bu kapsamda sektörümüzün yaşadığı sorunları, çözüm önerilerini ve konu hakkında bilinçlendirmenin arttırılması için yapılması gerekenleri görüştük.