Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Teknik Destek Projesi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu ancak farklı kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerini de içine alan bir teknik yardım projesidir. Proje 24 ayı kapsamaktadır ve 9 Ekim 2018 tarihi itibariyle başlamıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ürün güvenliği konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir adım daha atıyor. Proje kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşlarından, üretici ve tüketici birliklerine kadar binlerce kişinin ürün güvenliği alanında farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, gerçekleştirilecek konferans ve seminerlerle ülke çapında 4.000’ den fazla tüketici temsilcisi ve öğrenciye ulaşılacaktır.

Daha fazla bilgi almak için https://www.urunguvenligi.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.