TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi 22 sektör temsilcisinin bir araya gelmesi ile 2019 yılında oluşturulan bir kümedir. Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi” (UR-GE) kapsamında oluşturulmuştur. Proje ve küme, İstanbul Sanayi Odası (ISO) koordinatörlüğünde ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçı Derneği’nin (AGİD) katkıları ile gerçekleştirilmektedir.

(UR-GE) projeleri aynı iş kolunda faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesini sağlayarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşmalarını hedeflenmektedir. Bu proje çağrısına yanıt vererek bir araya gelen firmalar üretim yetenekleri, deneyimli uzman kadroları ile aydınlatma teknolojisinin gelişimi ve uluslararası pazarlarda Türkiye olarak gücümüzün arttırılması için çalışmaktadırlar.

Kümelenme projeleri ile firmaların, iş birliği kuruluşları önderliğinde Ortak ihtiyaç analizi, Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Acil Aydınlatma gibi aydınlatmanın tüm alt sektörlerinin üreticilerinden bir araya gelen küme, aynı zamanda aydınlatma tasarım ve aydınlatma uygulama konusunda da yine ülkemizin güçlü alt yapısı ile çözümler de sunabilmektedir.

TULIPP – Türkiye Aydınlatma Üreticileri Kümesi, sürdürülebilir aydınlatma çözümlerinin dünya çapında geliştirilmesinde ülkemizin temsilcisidir. Gerçekleştirdiği faaliyetler ile tüm üyelerimize ağ oluşturma, yenilikçi ve teknolojik ürünleri geliştirme ve uluslararası projelerde çözümleri ile yer almak fırsatını sunmaktadır.

TULIPP ile ilgili daha detaylı bilgi için https://tulipp-lighting.com/ ziyaret edebilirsiniz.